Usein kysyttyä apurahoista

Voiko tutkimussuunnitelma olla englanninkielinen, vaikka täyttää hakemuksen suomeksi?
Kyllä voi. Koko hakemuksen voi täyttää englanniksi tai suomeksi tai käyttää molempia kieliä. Matka-apurahahakemuksen liitteet voivat tarvittaessa olla myös muilla kielillä (esim. kokousesitelmän abstrakti kokouksen kielellä).

Mikäli osoittaa hakemuksen nimikkorahastolle, huomioidaanko hakemus myös Yleisrahaston jaossa?
Kaikki hakemukset ovat aina mukana Yleisrahaston jaossa.

Voiko apurahahakemuksen jättää, vaikka kongressin järjestäjältä ei ole saatu abstraktin hyväksymisilmoitusta?
Hakemuksen voi jättää, sillä hakemuksen liitteitä voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Abstraktin hyväksymisilmoitus voidaan toimittaa vielä maksatuspyynnön yhteydessäkin.

Kuinka paljon voi hakea tutkimusapurahaa / matka-apurahaa / väitöskirja-apurahaa?
Yliopistosäätiön apurahojen tason voi käydä tarkistamassa esim. edellisenä vuonna myönnetyistä apurahoista. Työskentelyapurahaa voi hakea enintään vuodeksi.

Voiko hakea sekä väitöskirja-apurahaa (tai tutkimusapurahaa) että matka-apurahaa?
Voi hakea.

Tutkimussuunnitelman enimmäispituudeksi on mainittu 5 sivua. Sisältääkö tämä myös kansilehden ja lähdeluettelon?
Tutkimussuunnitelman pituus kokonaisuudessaan on viisi sivua. Lähdeluettelon ei tarvitse olla kattava vaan riittää kun mainitsee esim. 5-10 keskeisintä lähdettä. Erillistä  kansilehteä ei tarvita.

Milloin työskentelyapurahan käyttö pitää aloittaa?
Apurahan käyttö tulee aloittaa vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Käytännössä riittää kun apurahan aloittaa myöntöpäätöstä seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Perustelluissa tapauksissa on mahdollista saada jatkoaikaa apurahan aloitukseen.

Voiko hakea apurahaa, jos on saanut muuta rahoitusta?
Lähtökohtaisesti samaan tarkoitukseen voi käyttää vain yhtä apurahaa (rahoitusta) eli samasta työstä ei voi saada kuin yhden korvauksen. Tämä ei koske osarahoitusta esim. samaan matkaan on mahdollista käyttää useampaa rahoituslähdettä siihen asti, kunnes kaikki kulut tulevat katetuksi.